Restaurări metalo-ceramice fixe pe implanturi

SP, Bari

Echipa medicală

Bogdan Iordache

Pacient în vârsta de 64 ani prezintă edentație totală maxilară și afectarea parodontală avansată a dinților mandibulari. S-a optată pentru reabilitarea bimaxilară cu proteze fixe metalo-ceramice fixate pe implanturi. Îi prima etapă au fost realizate extracțiile și inserarea implanturilor, iar după 4 luni, perioada în care s-a așteptat vindecarea țesuturilor și osteointegrarea implanturilor, s-au cimentat punțile metalo-ceramice obținându-se un optim estetic și funcțional.

Cazuri medicale similare

AF, Bucuresti

Proteză mobilă pe implanturi


Pacienta în vârstă de 70 de ani prezintă edentații totale bimaxilare. S-a optat pentru reabilitare funcțională și estetica cu proteze totale.